รายงานการขาดเข้าแถว

รายชื่อนักศึกษาที่ส่ง SMS แล้ว
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ข้อความ วันที่ ชื่อผู้ส่ง
15620104023นายรอฟีอีน มุซอ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว 14/11/2556นายวัชระ วัชราภรณ์
25620104020นายมะยุ วาเด็ง  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว 14/11/2556นายวัชระ วัชราภรณ์
35620104018นายภารดร สุขไพบูลย์  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว 14/11/2556นายวัชระ วัชราภรณ์
45630101001นายจันมินทร์ อัสมาน  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
55630101002นายฐัชชนม์ อมรกิจ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
65630101010นายภานุวัฒน์ ใจเย็น  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
75630101008นายนภสินธุ์ ทองคำ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
85630101006นายธีระพล สังข์ประสิทธิ์  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
95630101005นายธนศักดิ์ เพชรพรหม  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
105630101011นายไพสิทธิ์ หิรัญวงศ์  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
115630101022นายเสกสรร จันทร์แก้ว  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
125630101026นายอับดุลรอมาน อูเซ็ง  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
135630101023นายสุไลมาน สะมะสะ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
145630101027นายอับดุลรอฮิม อุเซ็ง  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
155630101012นายมะนูซี เจะยอ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
165630101015นายเราะห์มัด อาแว  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
175630101016นายเรืองเดช จ่าน้อย  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
185630101017นายวสันต์ แสงขาว  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
195630101018นายวัชรพงศ์ อินทองดี  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
205630101020นายวุฒิพันธ์ ตันสุรีย์  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
215630101019นายวิษณุ แสงทอง  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
225630101028นายอัสมาน เจ๊ะมะมิง  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 03/09/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
235630101026นายอับดุลรอมาน อูเซ็ง  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 31/07/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
245630101015นายเราะห์มัด อาแว  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 31/07/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
255620110034นางสาวซีตีฟาตีเม๊าะ บือราเฮง  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวหลายวันจนน่าเป็นห่วง-อ.ฉัตรชัย 087-2909430 31/07/2556นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
265620110040นางสาวนารีมี กูโน  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวหลายวันจนน่าเป็นห่วง-อ.ฉัตรชัย 087-2909430 31/07/2556นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
275620110032นายซอฟรอม จุลนิติกุล  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวหลายวันจนน่าเป็นห่วง-อ.ฉัตรชัย 087-2909430 31/07/2556นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
285620110035นางสาวซูฮัยนี บากา  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวหลายวันจนน่าเป็นห่วง-อ.ฉัตรชัย 087-2909430 31/07/2556นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
295620110042นายไพศาล สะมะแอ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวหลายวันจนน่าเป็นห่วง-อ.ฉัตรชัย 087-2909430 31/07/2556นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
305620110041นางสาวนูรฮายาตี เจะดาโอะ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวหลายวันจนน่าเป็นห่วง-อ.ฉัตรชัย 087-2909430 31/07/2556นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
315620110045นายมูฮัมหมัดโซฟีร์ จุลนิติกุล  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวหลายวันจนน่าเป็นห่วง-อ.ฉัตรชัย 087-2909430 31/07/2556นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
325620110051นางสาวสายฝน เทพจันทร์  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวหลายวันจนน่าเป็นห่วง-อ.ฉัตรชัย 087-2909430 31/07/2556นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
335620110054นายเอ็มมาฮาซัน เบญญาปา  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวหลายวันจนน่าเป็นห่วง-อ.ฉัตรชัย 087-2909430 31/07/2556นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
345620110055นายอนันต์ ยูโซ๊ะ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวหลายวันจนน่าเป็นห่วง-อ.ฉัตรชัย 087-2909430 31/07/2556นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
355620103010นายอิลฮาม ดอเลาะ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว เกิน 16 ครั้ง ติดต่อ อ.อัสลาน 0866231961 25/07/2556นายอัสลาน บินอาแวกาแฉะ
365620104032นายอาลียัส อับดุลเลาะ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวติดต่อ อ.วัชระ0896563859 16/07/2556นายวัชระ วัชราภรณ์
375620104023นายรอฟีอีน มุซอ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.วัชระ0896563859 16/07/2556นายวัชระ วัชราภรณ์
385620104022นายมูฮัมหมัดอัมรู เจ๊ะอาลี  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวติดต่อ อ.วัชระ0896563859 16/07/2556นายวัชระ วัชราภรณ์
395620104019นายภูเมศร์ หมวกดำ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.วัชระ0896563859 16/07/2556นายวัชระ วัชราภรณ์
405620104017นายไฟศอลญ์ หะยีดอเลาะ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.วัชระ0896563859 16/07/2556นายวัชระ วัชราภรณ์
415620104007นายต่วนดิง ยูนุ๊  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวติดต่อ อ.วัชระ0896563859 16/07/2556นายวัชระ วัชราภรณ์
425620104006นายณัฐวุฒิ มังคลัง  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.วัชระ0896563859 16/07/2556นายวัชระ วัชราภรณ์
435620104001นายขวัญชาติ เขื่อนแก้ว  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถวติดต่่อ อ.วัชระ 0896563859 16/07/2556นายวัชระ วัชราภรณ์
445630101015นายเราะห์มัด อาแว  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 15/07/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
455630101018นายวัชรพงศ์ อินทองดี  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 15/07/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
465630101017นายวสันต์ แสงขาว  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 15/07/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
475630101006นายธีระพล สังข์ประสิทธิ์  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 15/07/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
485630101001นายจันมินทร์ อัสมาน  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 15/07/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
495630101020นายวุฒิพันธ์ ตันสุรีย์  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 15/07/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์
505630101026นายอับดุลรอมาน อูเซ็ง  นศ.ในปกครองของท่านขาดเข้าแถว ติดต่อ อ.กมล 0860687957 15/07/2556อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์

1 [2] หน้าต่อไป >>Copyright © 2012 Narathiwas Technical college. All rights reserved. Please Contact Us : tom5527@gmail.com Tel.087-2909430