รายงานการขาดเรียน

รายชื่อนักศึกษาที่ส่ง SMS แล้ว
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ข้อความ วันที่ ชื่อผู้ส่ง
15530105009นายต่วนอิลฮาม มือกะหามะ   นักศึกษาขาดเรียน 4 สัปดาห์ อ.หาญรงณ์ บัวทอง ผู้สอน 11/12/2556อาจารย์หาญรงณ์ บัวทอง
25530105014นายบัสซือรีย์ เจ๊ะฮะห์   นักศึกษาขาดเรียน 4 สัปดาห์ อ.หาญรงณ์ บัวทอง ผู้สอน 11/12/2556อาจารย์หาญรงณ์ บัวทอง
35420105024นายณัฐวุติ บุญกว้าง  นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียน ติดต่อ.. อ.หาญรงณ์ บัวทอง 11/12/2556อาจารย์หาญรงณ์ บัวทอง
45420105019นายเจริญพงศ์ แมเราะ  นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียน ติดต่อ.. อ.หาญรงณ์ บัวทอง 11/12/2556อาจารย์หาญรงณ์ บัวทอง
55420101094นายธวัชชัย มโนมัยอุดมพร   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
65420101058นายมูฮ้มหมัด เจ๊ะอาลี   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
75420101075นายเรวัตร ประยุรวงศ์   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์2ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
85420101040นายอาซมาน หะยีอับดุลเลาะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์2ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
95420101085นายศตพร แก้วเพ็ชร   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์2ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
105420101011นายอาดัม อูมูดี   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
115420101063นายกฤษฎา พันธ์โภชน์   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
125420101003นายธนพล ชุติจิรัฐิติกาล   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์2ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
135520105011นายก่อเกียรติ สุวรรณะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
145520105005นายกฤษฎา ชดช้อย   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
155520105027นายอัซมาวีย์ ธัญญวงศ์   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
165520105015นายธนวัฒน์ ทิตย์พุฒ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
175520105028นายศรัณย์ ทองคำ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
185620103012นายฮาริส อาแวกือจิ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์2ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
195620103006นายอาลีฟ วามะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์3ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
205620103004นายพิศาล ฉัตรสุวรรณ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
215620103002นายนครินทร์ จันทร์แดง   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
225620103001นายซาฟูวัน สาเมาะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
235420110053นายธนะพงศ์ มุสิกะรักษ์   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์4ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
245420110030นายวันอาฟีส ตาเละ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์2ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
255420110044นายอามีน อาเก็บอุไร   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
265420110017นายนิฮาซีฟ มามะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
275420110004นายซูไฮมิง ยะโกะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
285420110003นายมูฮำมัดเฟาซัน สะบูโด   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
295420110002นายมูฮัมหมัด ดือเลาะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
305620104003นายพงศธร หน่อโท๊ะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
315620104033นายอิรฝัน อารง   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
325620104031นายอาบีดีน หะมะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
335620104030นายอัซรอน อุมาเฮ็ง   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์4ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
345620104029นายสกนธ์ ไอจีมี   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์2ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
355620104028นายศุภชัย มะรอเซะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์2ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
365620104027นายวีระวัฒน์ สุวรรณศรี   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
375620104023นายรอฟีอีน มุซอ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์3ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
385620104022นายมูฮัมหมัดอัมรู เจ๊ะอาลี   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์4ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
395620104021นายมีซี ยะโก๊ะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์2ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
405620104020นายมะยุ วาเด็ง   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
415620104019นายภูเมศร์ หมวกดำ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์3ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
425620104018นายภราดร สุขไพบูลย์   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์2ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
435620104015นายพงศกร หน่อโท๊ะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
445620104014นายนูรุดดีน วงศ์สอนธรรม   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
455620104012นายนที เสือหาญ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
465620104011นายธีระพงศ์ คงประเสริฐ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์3ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
475620104007นายต่วนดิง ยูนุ๊   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์4ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
485620104005นายฐาปนันท์ พุดดำ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์3ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
495620104004นายซูไฮมี สาเมาะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์1ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
505620104017นายไฟศอลญ์ หะยีดอเลาะ   นศ.ในปกครองของท่านขาดเรียนวิชาวิทย์2ครั้ง อาจารย์สุดารัตน์0869552066 07/12/2556สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] หน้าต่อไป >>Copyright © 2012 Narathiwas Technical college. All rights reserved. Please Contact Us : tom5527@gmail.com Tel.087-2909430