ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

436959
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
58
285
1431
433914
5056
6106
436959

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2017-10-21 06:30:01

 

งานวิจัยมนร.

 

งานวิจัยและนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

 
ลำดับ เรื่อง ผู้จัด วันหมดเขต วันจัดประชุม ลิงค์ เอกสารดาวน์โหลด
 34

 ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 12 ปี

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 

31 ม.ค. 60 

 6-7 ก.พ. 60

 

1.แบบฟอร์มส่งข้อมูล

2.รายละเอียดประเภทสิ่งประดิษฐ์

3.กำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์
33

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 11 ปี

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

3 ก.พ. 2559

15-16 ก.พ. 59

1.แบบฟอร์มส่งข้อมูล

2.รายละเอียดประเภทสิ่งประดิษฐ์
32

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจ้ยทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25 ม.ค.59

 

รายละเอียด
31

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โครงร่างงานวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และการจัดการความรู้การนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ประจำปี 2558

งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 ม.ค.58

8 ม.ค.58

- รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
30

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปี 2558

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 23 ธ.ค.57

-

- 1.รายละเอียด

2.แบบฟอร์มข้อเสนอ

29

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 พ.ย.57 

-

- รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
 28

การเสนอของบประมาณโครงการวิจัย(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  18 ส.ค. 57

 -

 1.รายละเอียด

2.แบบฟอร์มว-1ด

3.คำชี้แจงแบบเสนอ
27

ขอเชิญเสวนาเรื่อง"มโนทัศน์คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา"

สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 16 ม.ค. 57

23 ม.ค. 57

รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
26

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ม.ค. 57

7 ก.พ. 57

รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
25

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 29 พ.ย. 56

-

-  รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
24

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดเพื่อพิจารณารับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 9

งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 29 พ.ย. 56

3-7 ก.พ. 57

 -  รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
23

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับมหาวิทยาลัย  20 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 30 ส.ค. 56

-

 - รายละเอียดและแบบฟอร์ม
22

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนองานทางวิศวกรรม

สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 11 ส.ค. 56

29-30 ต.ค.56

 - รายละเอียด
21

เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรีแนะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิขาขีพชั้นสูง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2556 27 พ.ค. 56

-

1.รายละเอียด

2.แบบฟอร์มสมัครทุน

3.แผ่นพับ
20 

ขอเรียนประชาสัมพันธ์หน่วยงานและขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานประสานงานชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) 

 -

 -  รายละอียด
19

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 15 ก.ค. 56

-

 - รายละเอียดและเอกสารแนบ
18

ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 30 เม.ย. 56

-

รายละเอียดและเอกสารแนบ
17

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อพิจารณารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยนราธิวาส   ราชนครินทร์ 24 ม.ค. 56

3-6 ก.พ. 56

รายละเอียดและเอกสารแนบ
16

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ครั้งที่8

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
23 ม.ค. 56

3-6 ก.พ. 56

แบบฟอร์มสิ่งประดิษฐ์และรายละเอียด
15.

ขาเชิญเข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556 ชนิดใบพัด 4 ชุ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 25 ธ.ค. 56

17-19 ม.ค.56

weblink

1.หนังสือประชาสัมพันธ์

2.แบบตอบรับ

3.กำหนดการ
14.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ งานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 (ECTI-CARD 2013)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15 ม.ค. 56

8-10 พ.ค. 56

weblink

1.หนังสือประชาสัมพันธ์

2.รายละเอียดกำหนดการ

3.แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

13.

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการทางวิชาการนานาชาติ"Science Education for Sustainable Development"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา -

11-13

ธ.ค.55

weblink

1.หนังสือประชาสัมพันธ์

2.แผ่นพับ

12.

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

 

สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ  15 ม.ค. 56  2-3 ก.พ. 56   weblink

1.หนังสือประชาสัมพันธ์

2.โครงการ

3.กำหนดการ

4.แบบตอบรับ

11. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 6 ธ.ค. 55 21 ม.ค. 56 weblink

1.หนังสือประชาสัมพันธ์

2.โครงการ

3.รูปแบบบทความวิจัย / โปสเตอร์ /  ตัวอย่าง

4.ใบสมัคร

 

10. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 เรื่อง"การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 15 พ.ย. 55 วันที่ 7 ธ.ค. 55 weblink รายละเอียดและใบตอบรับ
9. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 และนำเสนอผลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยพะเยา - วันที่ 4-5 มี.ค. 56 รายละเอียด
8. ทุนอุดหนุนงานวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัย 5 บท ประจำปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 13 พ.ย. 55 -

1.รายละเอียด

2.เอกสารแนบ

3.แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
7. ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - - -

1.เอกสารแนบ

6. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 15 ธ.ค. 55 15 ก.พ. 56 -

1.เอกสารแนบ

5. ขอส่งสรุปปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากทุนภายในและภายนอก - - - weblink

 1.บันทึกข้อความ


 2.ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย


 3.คู่มือการประเมินข้อเสนอการวิจัย

4. การนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 30 เม.ย. 55 - weblink

 1.หนังสือประชาสัมพันธ์


 2.ใบนำส่งเอกสาร


 3.คำชี้แจงประกอบ


 4.สรุปผลงานประดิษฐ์

3. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัล "ซิว กาญจนจารี เพื่อวิศกรรมไฟฟ้า" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 25 พ.ค. 55 -

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1-หนังสือประชาสัมพันธ์


 2-ใบสมัคร


 3-หลักเกษฑ์การพิจารณา


 4-รางวัลซิว กาญจนจารี

2. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 5 เม.ย. 55 28 พ.ค. 55 weblink

 1.หนังสือประชาสัมพันธ์


 2.กำหนดการ


 3.เกณฑ์การส่งต้นฉบับ


 4.กำหนดการส่งบทความ

1. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 เม.ย. 55 23-26 พ.ค. 55 weblink

 1.หนังสือประชาสัมพันธ์


 2.หลักเกณฑ์และข้อกำหนด

 3.แบบฟอร์มการสมัคร