ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

436949
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
48
285
1421
433914
5046
6106
436949

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2017-10-21 06:28:48
 ประวัติวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

 

Photo2464-1

         วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เดิมคือ “โรงเรียนช่างไม้นราธิวาส”  ตั้งอยู่เลขที 49 ถ.ระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันของวิทยาลัย

พ.ศ.2481

เปิดสอนครั้งแรก มีครู 5 คน ครูใหญ่คนแรกคือ "นายแช่ม พรหมเพชร"

พ.ศ.2484

เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นบุกมาทางใต้ของประเทศไทยทำให้ประชาชนต้องหนีสงครามจึงไม่มีนักเรียนมาเรียน โรงเรียนช่างไม้นราธิวาสจึงต้องหยุดการเรียนการสอน บริเวณโรงเรียนถูกทิ้งให้ว่างเปล่าอยู่ประมาณ 6-7 ปี

พ.ศ.2491

กรมอาชีวศึกษาได้จัดตั้ง "โรงเรียนการช่างสตรีนราธิวาส" ขึ้นในพื้นที่โรงเรียนช่างไม้นราธิวาส โดยมี นางสาวประไพ บูรณธรรม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ.2498

กรมอาชีวศึกษา ได้เปิดโรงเรียนช่างไม้ขึ้นใหม่ที่อำเภอตากใบชื่อ "โรงเรียนช่างไม้ตากใบ" ในบริเวณวัดชลธาราสิงเห มีนายประเทียบ แก้วเพชร เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนที่อำเภอตากใบ เป็นเวลา 10 ปี

พ.ศ.2499

นางปราณี อนุกูล ได้มาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีนราธิวาส

พ.ศ.2507

นายกระจ่าง กฤษณพันธ์ ได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้ตากใบมาอยู่ในตัวจังหวัดนราธิวาส เลขที่ 14 ถนนพนาสณฑ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และตั้งชื่อว่า "โรงเรียนการช่างนราธิวาส" เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2507

พ.ศ.2511

นายธรรมนูญ สุวรรณศิลป์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตร เป็นการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม ใช้เวลาเรียน 3 ปี (ม.ศ.4 - ม.ศ.6)

พ.ศ.2516

ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสตรีมาเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษานราธิวาส

พ.ศ.2519

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2519 กรมอาชีวศึกษาได้สังให้โรงเรียนการช่างนราธิวาสกับโรงเรียนอาชีวศึกษานราธิวาส รวมกันเป็นโรงเรียนเดียวกัน ตั้งชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนเทคนิคนราธิวาส" และให้นางสาวปราณี อนุกูล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2520

นายวิทยา ทองขาว ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคนิคนราธิวาส

พ.ศ.2523

กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2523

พ.ศ.2546

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาส โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด

พ.ศ.2548

หลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส, วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

ทำเนียบผู้บริหาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง ปัจจุบัน

พ.ศ. 2481 - 2484     นายแช่ม      พรหมเพชร       ครูใหญ่

พ.ศ. 2498 - 2507     นายประทีป   แก้วเพชร         ครูใหญ่

พ.ศ. 2507 - 2511     นายกระจ่าง   กฤษณพันธ์      ครูใหญ่

พ.ศ. 2511 - 2519     นายธรรมนูญ  สุวรรณศิลป์     ครูใหญ่

พ.ศ. 2519 - 2520     นางสาวปราณี  อนุกูล           อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2520 - 2522     นายวิทยา      ทองขาว         อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2523 - 2530     นายบรรจง     สนิทชาติ        ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2530 - 2535     นายเอี่ยม       สมใจ            ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2535 - 2537     นายสมบูรณ์    อนุกูลพันธ์     ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2537 - 2538     นายปรีดา       ดีรัศมี            ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2538 - 2542     นายณรงค์      ดียิ่ง              ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2542 - 2546     นายสมพงค์    จตุทอง          ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2546 - 2549     นายจงรัก       พลาศัย          ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2549 - 2558     นายกมล        เบญจวรรณ     ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  นายประมินทร์  หะยะมิน        ผู้อำนวยการ