^กลับไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Narathiwat Technical College

Princess of Naradhiwas University

ส่งเสริมคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ

เน้นด้านทักษะ มุ่งมานะกิจกรรม

Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

471316
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
51
383
936
468487
5936
8629
471316

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2018-02-21 04:31:18
 ประวัติวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

 

Photo2464-1

         วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เดิมคือ “โรงเรียนช่างไม้นราธิวาส”  ตั้งอยู่เลขที 49 ถ.ระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันของวิทยาลัย

พ.ศ.2481

เปิดสอนครั้งแรก มีครู 5 คน ครูใหญ่คนแรกคือ "นายแช่ม พรหมเพชร"

พ.ศ.2484

เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นบุกมาทางใต้ของประเทศไทยทำให้ประชาชนต้องหนีสงครามจึงไม่มีนักเรียนมาเรียน โรงเรียนช่างไม้นราธิวาสจึงต้องหยุดการเรียนการสอน บริเวณโรงเรียนถูกทิ้งให้ว่างเปล่าอยู่ประมาณ 6-7 ปี

พ.ศ.2491

กรมอาชีวศึกษาได้จัดตั้ง "โรงเรียนการช่างสตรีนราธิวาส" ขึ้นในพื้นที่โรงเรียนช่างไม้นราธิวาส โดยมี นางสาวประไพ บูรณธรรม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ.2498

กรมอาชีวศึกษา ได้เปิดโรงเรียนช่างไม้ขึ้นใหม่ที่อำเภอตากใบชื่อ "โรงเรียนช่างไม้ตากใบ" ในบริเวณวัดชลธาราสิงเห มีนายประเทียบ แก้วเพชร เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนที่อำเภอตากใบ เป็นเวลา 10 ปี

พ.ศ.2499

นางปราณี อนุกูล ได้มาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีนราธิวาส

พ.ศ.2507

นายกระจ่าง กฤษณพันธ์ ได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้ตากใบมาอยู่ในตัวจังหวัดนราธิวาส เลขที่ 14 ถนนพนาสณฑ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และตั้งชื่อว่า "โรงเรียนการช่างนราธิวาส" เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2507

พ.ศ.2511

นายธรรมนูญ สุวรรณศิลป์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตร เป็นการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม ใช้เวลาเรียน 3 ปี (ม.ศ.4 - ม.ศ.6)

พ.ศ.2516

ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสตรีมาเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษานราธิวาส

พ.ศ.2519

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2519 กรมอาชีวศึกษาได้สังให้โรงเรียนการช่างนราธิวาสกับโรงเรียนอาชีวศึกษานราธิวาส รวมกันเป็นโรงเรียนเดียวกัน ตั้งชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนเทคนิคนราธิวาส" และให้นางสาวปราณี อนุกูล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2520

นายวิทยา ทองขาว ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคนิคนราธิวาส

พ.ศ.2523

กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2523

พ.ศ.2546

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาส โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด

พ.ศ.2548

หลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส, วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

ทำเนียบผู้บริหาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง ปัจจุบัน

พ.ศ. 2481 - 2484     นายแช่ม      พรหมเพชร       ครูใหญ่

พ.ศ. 2498 - 2507     นายประทีป   แก้วเพชร         ครูใหญ่

พ.ศ. 2507 - 2511     นายกระจ่าง   กฤษณพันธ์      ครูใหญ่

พ.ศ. 2511 - 2519     นายธรรมนูญ  สุวรรณศิลป์     ครูใหญ่

พ.ศ. 2519 - 2520     นางสาวปราณี  อนุกูล           อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2520 - 2522     นายวิทยา      ทองขาว         อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2523 - 2530     นายบรรจง     สนิทชาติ        ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2530 - 2535     นายเอี่ยม       สมใจ            ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2535 - 2537     นายสมบูรณ์    อนุกูลพันธ์     ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2537 - 2538     นายปรีดา       ดีรัศมี            ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2538 - 2542     นายณรงค์      ดียิ่ง              ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2542 - 2546     นายสมพงค์    จตุทอง          ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2546 - 2549     นายจงรัก       พลาศัย          ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2549 - 2558     นายกมล        เบญจวรรณ     ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  นายประมินทร์  หะยะมิน        ผู้อำนวยการ