ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

436932
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
31
285
1404
433914
5029
6106
436932

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2017-10-21 06:26:13

ฝ่ายนโยบายและแผน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ดูฉบับเต็ม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562

ดูฉบับเต็ม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562

ดูฉบับเต็ม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2556

ดูขนาดเต็ม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดการอาชีวศึกษา: มุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ดูขนาดเต็ม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...

นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

ดูฉบับเต็ม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการประเมินบุคลากรสายสอนและวิจัย

ดูฉบับเต็ม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...

มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2555

อ่านเพิ่มเติม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...

มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดฝึกอบรม

ดูขนาดเต็ม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...

งบประมาณที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงิน (ค่า In-kind)

ดูขนาดเต็ม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกลยุทธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา

ดูขนาดเต็ม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกลยุทธ์ วท.นธ. ปีงปม. 2555-2559

ดูขนาดเต็ม icon click 1

อ่านเพิ่มเติม...