^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

887996
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
193
297
900
884004
7124
11693
887996

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2021-01-19 12:11:59

Head หลักสูตรอาชีวะ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

-

สาขาวิชาเครื่องกล

Click

-

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Click

-

สาขาวิชาการก่อสร้าง

Click

-

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

Click

-

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Click

-

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

Click

-

สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ

Click

-

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

Click

ประเภทวิชาบริหาร

-

สาขาวิชาการบัญชี

Click

-

สาขาวิชาการตลาด

Click

-

สาขาวิชาการเลขานุการ

Click

-

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

Click

-

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Click

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Click

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

-

สาขาวิชาเครื่องกล

Click

-

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Click

-

สาขาวิชาการก่อสร้าง

Click

-

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

Click

-

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Click

-

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

Click

-

สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ

Click

-

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

Click

ประเภทวิชาบริหาร

-

สาขาวิชาการบัญชี

Click

-

สาขาวิชาการตลาด

Click

-

สาขาวิชาการเลขานุการ

Click

-

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

Click

-

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Click

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Click