^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรมและความโปร่งใส่

 ITALogo1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1229211
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
59
185
1178
1223774
11502
10280
1229211

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2023-03-25 01:55:48
RSS
โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของสถาน ประกอบการ วันที่ 19 มกราคม 2561
โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของสถาน ประกอบการ วันที่ 19 มกราคม 2561 (70)
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 (11)
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 (77)
80 ปี คืนสู่เหย้า เราพี่น้องเทคนิคนรา ... วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
80 ปี คืนสู่เหย้า เราพี่น้องเทคนิคนรา ... วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 (346)
อาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ... วันที่ 22 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ... วันที่ 22 ธันวาคม 2561 (42)
พิธีไหว้ครู รำลึกพระคุณครูและพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560 --- วันที่ 24 สิงหาคม 2560
พิธีไหว้ครู รำลึกพระคุณครูและพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560 --- วันที่ 24 สิงหาคม 2560 (28)
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ร่วมแสดงความยินกับ ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ วาระที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ร่วมแสดงความยินกับ ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ วาระที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 (14)
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ... เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ... เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 (36)
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 14 ปี .. วันที่ 4 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 14 ปี .. วันที่ 4 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 (135)
พิธีรับพระราชทานพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (31)
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและเปิดประตูสู่ นธ. โดยมหาวิทยาลัยฯ และโรงเรียนนราธิวาส ... วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและเปิดประตูสู่ นธ. โดยมหาวิทยาลัยฯ และโรงเรียนนราธิวาส ... วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (36)
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 (สาขาวิชาเครื่องกล) .. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 (สาขาวิชาเครื่องกล) .. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (12)
พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลและศาลาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด .. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลและศาลาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด .. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (58)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561 .. วันที่ 21 มีนาคม 2562
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561 .. วันที่ 21 มีนาคม 2562  (77)
การทำความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ณ โรงแรมหาดใหญ่ โกลเด้นคราวน์ ... วันที่ 13 มิถุนายน 2562
การทำความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ณ โรงแรมหาดใหญ่ โกลเด้นคราวน์ ... วันที่ 13 มิถุนายน 2562 (19)
พิธีส่งมอบงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ทำนุบำรุงศาสนสถาน (วัดโคกเคียน) ... วันที่ 28 สิงหาคม 2562
พิธีส่งมอบงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ทำนุบำรุงศาสนสถาน (วัดโคกเคียน) ... วันที่ 28 สิงหาคม 2562 (21)
การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน  ณ โรงแรมหินน้ำ และศึกษาดูงานศูนย์ฝึกการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ... วันที่ 15-17 กันยายน 2562
การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน ณ โรงแรมหินน้ำ และศึกษาดูงานศูนย์ฝึกการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ... วันที่ 15-17 กันยายน 2562 (45)
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส กับวิทยาลัยเทคนิคถลาง ... วันที่ 8 ตุลาคม 2562
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส กับวิทยาลัยเทคนิคถลาง ... วันที่ 8 ตุลาคม 2562 (56)
Powered by Phoca Gallery