^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

815504
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
238
307
1150
812210
2450
9617
815504

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2020-07-08 14:42:14

news2      ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


icon new1

ประกาศแนวทางปฏิบัติการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

Click

icon new1

รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Click

icon new1

รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Click

icon new1

รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 ประจำปีการศึกษา 2562

Click

icon new1

รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (จบไม่พร้อมรุ่น)

Click

icon new1

รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Click

icon new1

รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Click

icon new1

รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (จบไม่พร้อมรุ่น)

Click

icon new1

แบบบันทึกผลการเรียน ระดับ ปวส. (ปรับปรุง 3 มีนาคม 2563)

Click

icon new1

แบบบันทึกผลการเรียน ระดับ ปวช. (ปรับปรุง 3 มีนาคม 2563)

Click

+

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Click

+

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2563

Click

+

ใบปะหน้าซองข้อสอบ

Click

+

แบบตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ

Click

+

แบบฟอร์มขออนุญาตทำการสอนทดแทน/สอนแทน

Click

+

บันทึกข้อความส่งเอกสารการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน

Click

+

แบบฟอร์มบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

Click

+

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Click

+

ปฏิทินการศึกษาฝ่ายส่งเสริมวิชาการฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Click

+

ตัวอย่างแผนการสอน (Course Syllabus)

Click

+

โครงการสอน Course Syllabus

Click

+ แบบฟอร์มการพัฒนา / การปรับปรุงรายวิชา  Click

 

 

พระพุทธศาสนา