^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

560913
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
363
417
363
557743
11564
16065
560913

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2018-09-23 20:12:13

news2      ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

icon new1 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561
icon new1 โครงการสอน Course Syllabus 12/07/2561
icon new1 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 12/07/2561
icon new1 หลักสูตรอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. รหัส58
icon new1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับ ปวช. รหัส58
icon new1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับ ปวช. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส58
icon new1 หลักสูตรอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. รหัส58
icon new1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับ ปวส. รหัส58
icon new1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส58
new รายชื่อนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 ปีการศึกษา2561
new ปฏิทินการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
new แบบฟอร์มการพัฒนา/การปรับปรุงรายวิชา
new  รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์มแผนการเรียนการสอน (Course Syllabus)
ปฏิทินการศึกษางานทะเบียนและงานหลักสูตรและการสอน งานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560
หมายเลขข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560
แบบฟอร์มตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
กำหนดการสำหรับนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
ฟอร์มตารางสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559
แบบบันทึกผลการเรียน (ระดับ ปวช.)
แบบบันทึกผลการเรียน (ระดับ ปวส.)
แบบตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ
ใบปะหน้าซองข้อสอบ
ใบปะหน้าข้อสอบ
ตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียน
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน / สอนปรับพื้นฐาน
แบบฟอร์มเลื่อนการสอน

พระพุทธศาสนา