ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

436925
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
24
285
1397
433914
5022
6106
436925

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2017-10-21 06:24:34

news2      ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

icon new1 ปฏิทินการศึกษางานทะเบียนและงานหลักสูตรและการสอน งานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
icon new1 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560
icon new1 หมายเลขข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560
icon new1 รายชื่อนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
icon new1 รายชื่อนักศึกษา ปวช.2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
icon new1 รายชื่อนักศึกษา ปวช.3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
icon new1 รายชื่อนักศึกษา ปวส.2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
icon new1 แบบฟอร์มตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2560
icon new1 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
icon new1 แบบฟอร์มแผนการเรียนการสอน (Course Syllabus)
กำหนดการสำหรับนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2559
ฟอร์มตารางสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559
    กำหนดการงานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  ♥ กำหนดการหลังสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
แบบบันทึกผลการเรียน (ระดับ ปวช.)
แบบบันทึกผลการเรียน (ระดับ ปวส.)
แบบตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ
ใบปะหน้าซองข้อสอบ
ใบปะหน้าข้อสอบ
ตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียน
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน / สอนปรับพื้นฐาน
แบบฟอร์มเลื่อนการสอน

พระพุทธศาสนา