^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

614172
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
395
412
3512
608111
7602
12032
614172

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2019-01-19 16:22:18
RSS
ทำบุญวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .. วันที่ 15 สิงหาคม 2558
ทำบุญวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .. วันที่ 15 สิงหาคม 2558 (69)
พิธีไหว้ครู/ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2558 .. วันที่ 27 สิงหาคม 2558
พิธีไหว้ครู/ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2558 .. วันที่ 27 สิงหาคม 2558 (132)
กีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2558
กีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2558 (44)
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ (วันพ่อแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2558
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ (วันพ่อแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2558 (129)
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 ถึง 12 สิงหาคม 2558
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 ถึง 12 สิงหาคม 2558 (33)
กิจกรรม Bike for Mom .. 16 สิงหาคม 2558
กิจกรรม Bike for Mom .. 16 สิงหาคม 2558 (57)
โครงการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก วันที่ 7 สิงหาคม 2558
โครงการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก วันที่ 7 สิงหาคม 2558 (9)
พิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2558
พิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2558 (44)
นักศึกษาสาขาวิชาการก่อสร้าง สร้างห้องน้ำบริเวณหอประชุม ใหญ่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นักศึกษาสาขาวิชาการก่อสร้าง สร้างห้องน้ำบริเวณหอประชุม ใหญ่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (10)
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ถึง 5 ธันวาคม 2557
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ถึง 5 ธันวาคม 2557 (10)
การประกวดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
การประกวดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (4)
การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย (5)
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 9 ธันวาคม 2559
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (62)
นายไฟซอล แประสามะ -- นักกีฬาเพาะกาย ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดชุมพร
นายไฟซอล แประสามะ -- นักกีฬาเพาะกาย ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดชุมพร "ชุมพร-ระนองเกมส์" วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (11)
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจวรรณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ... วันที่ 30 มิถุนายน 2560
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจวรรณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ... วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (29)
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส (20)
พิธีหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 3 ถึง 4 กรกฎาคม 2560
พิธีหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 3 ถึง 4 กรกฎาคม 2560 (63)
การตัดสินการแข่งขันการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ... วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
การตัดสินการแข่งขันการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ... วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  (7)
การประเมินการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส .. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
การประเมินการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส .. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (111)
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (47)
อบรมใบขับขี่ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตโคกเขือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
อบรมใบขับขี่ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตโคกเขือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 (22)
คุณสวรรค์ วาจิตร และบริษัท รักษาความปลอดภัยนราเซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด มอบเงิน 3,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการสร้างสนามแบตมินตัน .. วันที่ 21กรกฎาคม 2560
คุณสวรรค์ วาจิตร และบริษัท รักษาความปลอดภัยนราเซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด มอบเงิน 3,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการสร้างสนามแบตมินตัน .. วันที่ 21กรกฎาคม 2560 (3)
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจวรรณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส (ช่วงที่ 2) .. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจวรรณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส (ช่วงที่ 2) .. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (19)
เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา (13)
มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงมากที่สุด ... วันที่ 8 สิงหาคม 2560
มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงมากที่สุด ... วันที่ 8 สิงหาคม 2560 (6)
พิธีไหว้ครู รำลึกพระคุณครูและพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560 --- วันที่ 24 สิงหาคม 2560
พิธีไหว้ครู รำลึกพระคุณครูและพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560 --- วันที่ 24 สิงหาคม 2560 (28)
วันที่7กันยายน2560 คุณนิกข์ เลาหะกุล กรรมการผู้จัดการ และคุณศิริพร เลาหะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ.พิธานพาณิชย์ นราธิวาส มอบอุปกรณ์แต่งรถจักรยานยนต์ ให้ สาขาเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส โดยมี นายประมินทร์ หะยะมิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เป
วันที่7กันยายน2560 คุณนิกข์ เลาหะกุล กรรมการผู้จัดการ และคุณศิริพร เลาหะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ.พิธานพาณิชย์ นราธิวาส มอบอุปกรณ์แต่งรถจักรยานยนต์ ให้ สาขาเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส โดยมี นายประมินทร์ หะยะมิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เป (19)
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 (78)
วันที่28 พฤศจิกายน 2560 ได้ต้อนรับคณะนักศึกษา MOU จากมหาวิทยาลัย KUIN ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
วันที่28 พฤศจิกายน 2560 ได้ต้อนรับคณะนักศึกษา MOU จากมหาวิทยาลัย KUIN ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส (17)
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 (28)
โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของสถาน ประกอบการ วันที่ 19 มกราคม 2561
โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของสถาน ประกอบการ วันที่ 19 มกราคม 2561 (70)
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 (11)
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 (77)
80 ปี คืนสู่เหย้า เราพี่น้องเทคนิคนรา ... วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
80 ปี คืนสู่เหย้า เราพี่น้องเทคนิคนรา ... วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 (346)
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ร่วมแสดงความยินกับ ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ วาระที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ร่วมแสดงความยินกับ ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ วาระที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 (14)
Powered by Phoca Gallery