^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรมและความโปร่งใส่

 ITALogo1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1019705
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
473
652
1673
1015002
3425
14199
1019705

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2021-12-08 16:55:19

header-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 

ปรัชญา     ส่งเสริมคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เน้นด้านทักษะ มุ่งมานะกิจกรรม

 

วิสัยทัศน์   วิทยาลัยชั้นนำอันดับหนึ่ง ด้านวิชาชีพ นวัตกรรม และบริการวิชาการ

               ภายใต้พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้

 

พันธกิจ     พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีคุณภาพ

พันธกิจที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัย

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพความ

เป็นอยู่ของชุมชนและสังคม

พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 5 การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล