^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

528538
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
118
407
3157
521982
9441
13559
528538

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2018-07-21 08:31:03

 

บันทึกข้อความ

 

 
เรื่อง จาก เลขที่หนังสือ เอกสารดาวน์โหลด

แจ้งกำหนดการการฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

งานฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งกำหนดการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

งานฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานภาพและความก้าวหน้าในการศึกษาต่อของบุคลากรที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ทั้งที่อยู่ระหว่างศึกษาและรายงานตัวกลับปฏิบัติราชการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ศธ 0587.01/ว111

ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญประชุม

ฝ่ายนโยบายและแผน

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา และปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กองส่งเสริมวิชาการฯ

ศธ 0587.01.04/ว357

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งกำหนดการสัมมนานักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการฯ

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ส่งแบบสรุปการไปราชการของบุคลากรสายสอนและวิจัย

งานบุคลากร วท.นธ.

-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาระดับ ปวส. วุฒิ ม.6 และวุฒิ ปวช. ต่างสาขา

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออนุญาตแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

งานการเงิน วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 5 เมษายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

สมทบทุนในพิธีเปิดมัสยิด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองพัฒนานักศึกษา

ศธ 0587/ว 1115

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM และ IIUM ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ 2559

งานวิเทศสัมพันธ์

ศธ 0587.01.04/ว242

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญประชุม

งานบุคลากร วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ศธ 0587/ว 927

ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออนุญาตแจ้งปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

งานวัดผลและประมวลผล

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออนุญาตแจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

งานวัดผลและประมวลผล

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 11 ปี

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ศธ 0587.11/-

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งกำหนดการออกฝึกงานและการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการฯ

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 11 มกราคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559

กองส่งเสริมวิชาการฯ

ศธ 0587/ว 5264

ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2559 และขอความอนุเคราะห์ของรางวัลพิเศษ

กองพัฒนานักศึกษา

ศธ 0587/ว 5189

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งมาตรการประหยัดการใช้วัสดุสำนักงาน (กระดาษ)

วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

กองพัฒนานักศึกษา

ศธ 0587.01.3/923

ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไปราชการ

งานประชาสัมพันธ์ สนอ. มนร.

ศธ 0587.01.02/61

ลงวันที่ 19 พ.ย. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

การทำบัตรเหรียญราชการชายแดน

งานบุคลากร

ลงวันที่ 24 พ.ย. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร