^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรมและความโปร่งใส่

 ITALogo1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1323279
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
77
233
1192
1320501
1678
12232
1323279

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2023-12-07 10:14:09

 

บันทึกข้อความ

 

 
เรื่อง จาก เลขที่หนังสือ เอกสารดาวน์โหลด

แจ้งแนวการปฏิบัติมาตรการเฝ้าระวังอัคคีภัยของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

สำนักงานผู้อำนวยการ วท.นธ.

อว 0608.11/-

ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพภาคฤดูร้อน 2564

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วท.นธ.

อว 0608.11/-

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งการอยู่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

สำนักงานผู้อำนวยการ วท.นธ.

อว 0608.11/-

ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งแนวการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

สนง.ผอ.วท.นธ.

อว 0608.11/-

ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ศธ 0587.01/31

ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งกำหนดการการฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

งานฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งกำหนดการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

งานฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร