ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

436937
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
36
285
1409
433914
5034
6106
436937

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2017-10-21 06:27:03

 

บันทึกข้อความ

 

 
เรื่อง จาก เลขที่หนังสือ เอกสารดาวน์โหลด

แจ้งกำหนดการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

งานฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสถานภาพและความก้าวหน้าในการศึกษาต่อของบุคลากรที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ทั้งที่อยู่ระหว่างศึกษาและรายงานตัวกลับปฏิบัติราชการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ศธ 0587.01/ว111

ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญประชุม

ฝ่ายนโยบายและแผน

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา และปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กองส่งเสริมวิชาการฯ

ศธ 0587.01.04/ว357

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งกำหนดการสัมมนานักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการฯ

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ส่งแบบสรุปการไปราชการของบุคลากรสายสอนและวิจัย

งานบุคลากร วท.นธ.

-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาระดับ ปวส. วุฒิ ม.6 และวุฒิ ปวช. ต่างสาขา

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออนุญาตแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

งานการเงิน วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 5 เมษายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

สมทบทุนในพิธีเปิดมัสยิด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองพัฒนานักศึกษา

ศธ 0587/ว 1115

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM และ IIUM ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ 2559

งานวิเทศสัมพันธ์

ศธ 0587.01.04/ว242

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญประชุม

งานบุคลากร วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ศธ 0587/ว 927

ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออนุญาตแจ้งปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

งานวัดผลและประมวลผล

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออนุญาตแจ้งกำหนดการหลังสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

งานวัดผลและประมวลผล

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 11 ปี

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ศธ 0587.11/-

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งกำหนดการออกฝึกงานและการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการฯ

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 11 มกราคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559

กองส่งเสริมวิชาการฯ

ศธ 0587/ว 5264

ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2559 และขอความอนุเคราะห์ของรางวัลพิเศษ

กองพัฒนานักศึกษา

ศธ 0587/ว 5189

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งมาตรการประหยัดการใช้วัสดุสำนักงาน (กระดาษ)

วท.นธ.

ศธ 0587.11/-

ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

กองพัฒนานักศึกษา

ศธ 0587.01.3/923

ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไปราชการ

งานประชาสัมพันธ์ สนอ. มนร.

ศธ 0587.01.02/61

ลงวันที่ 19 พ.ย. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

การทำบัตรเหรียญราชการชายแดน

งานบุคลากร

ลงวันที่ 24 พ.ย. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร