^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

751947
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
6
248
254
748887
8690
13467
751947

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2020-01-20 00:09:03

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาโควตา ระดับ ปวช. ปวส.

ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วัน / เดือน / ปี

รายละเอียด

18 มกราคม 2563

(รอบที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

(ห้องสอบสัมภาษณ์ 0142 ระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และการก่อสร้าง)

(ห้องสอบสัมภาษณ์ 0143 ระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

29 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

1 กุมภาพันธ์ 2563

 

เวลา 08.00-09.00 น.

เวลา 09.00-10.00 น.

เวลา 10.00-11.00 น.

เวลา 11.00-12.00 น.

รายงานตัว/มอบตัว/ลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง)

- นักศึกษา/ผู้ปกครอง ลงชื่อรายงานตัว

- นักศึกษา/ผู้ปกครอง พบผู้บริหาร

- นักศึกษา/ผู้ปกครอง พบอาจารย์รับมอบตัว รายงานตัวตามสาขาวิชา

- นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าอื่นๆ

(ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส การชำระเงินสามารถทำเรื่องผ่อนผันได้โดย ต้องชำระ 50%)

20-21 เมษายน 2563

วันปฐมนิเทศ/เสริมสร้างพฤติกรรมนักศึกษาใหม่ (นักศึกษานอนพักค้างคืน 2 วัน 1 คืน)

22 เมษายน 2563

นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ปวส. ยื่นสำเนา รบ. จากสถานศึกษาเดิมที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (ส่งที่งานทะเบียน)

22 เมษายน-18 พฤษภาคม 2563

เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. วุฒิ ม.6/ต่างสาขา

25 พฤษภาคม 2563

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ปวส.

 

หมายเหตุ        1. หยุดทำการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

                   2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้     073-511192 (ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)