^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรมและความโปร่งใส่

 ITALogo1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1019724
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
492
652
1692
1015002
3444
14199
1019724

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2021-12-08 17:30:44

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส.

ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วัน / เดือน / ปี

รายละเอียด

5 มกราคม - 25 มีนาคม 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

26 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

29 มีนาคม 2564

เวลา 08.30 น.

เวลา 13.00 น.

สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

- สอบข้อเขียน

- สอบสัมภาษณ์

30 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ วท.นธ. (สนามบาส)

และทางเว็บไซต์ http://ntc.pnu.ac.th

1 เมษายน 2564

 

เวลา 08.00-09.00 น.

เวลา 09.00-10.00 น.

เวลา 10.00-11.00 น.

เวลา 11.00-12.00 น.

รายงานตัว/มอบตัว/ลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง)

- นักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครอง เซ็นชื่อรายงานตัว

- นักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครองพบผู้บริหาร

- นักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครองพบอาจารย์รับมอบตัว รายงานตัวตามสาขาวิชา

- นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนและค่าอื่นๆ

(ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส) (การชำระเงินสามารถทำเรื่องผ่อนผันได้โดยต้องชำระ 50%)

26 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564

เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาใหม่ระดับปวส.วุฒิม.6/ต่างสาขา

(เรียนวันจันทร์ - วันเสาร์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

24 พฤษภาคม 2564

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปวช. ปวส.

 

หมายเหตุ  ** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

  

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้     073-511192 (ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)