^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

698310
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
350
335
685
695081
8651
10399
698310

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2019-09-23 19:30:20

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส.

ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วัน / เดือน / ปี

รายละเอียด

9 มกราคม – 25 มีนาคม 2562

- รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

26 มีนาคม 2562

- ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

2 เมษายน 2562

 

เวลา 08.30 น.

- สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562      

(รอบที่ 1)

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

5 เมษายน 2562

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

(รอบที่ 1)

- ประกาศผลสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

(สนามบาส)

- ทางอินเทอร์เน็ต ntc.pnu.ac.th

11 เมษายน 2562

 

เวลา 08.00 – 09.00 น.

เวลา 09.00 – 10.00 น.

เวลา 10.00 – 11.00 น.

 

เวลา 11.00 – 12.00 น.

- รายงานตัว / มอบตัว / ลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา

2562 (รอบที่ 1) **(นักศึกษามาพร้อมกับผู้ปกครอง)

- นักเรียน นักศึกษา / ผู้ปกครอง ลงชื่อรายงานตัว

- นักเรียน นักศึกษา / ผู้ปกครอง พบผู้บริหาร

- นักเรียน นักศึกษา / ผู้ปกครอง พบอาจารย์รับมอบตัว รายงานตัวตาม

สาขาวิชา

- นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าอื่นๆ

(ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส)

**(การชำระเงินสามารถทำเรื่องผ่อนผันได้โดยต้องชำระ 50%)

22 เมษายน 2562

- นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. ยื่นสำเนา ร.บ. จากสถานศึกษาเดิมที่

สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (ส่งที่งานทะเบียน ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน)

22 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562

- เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. วุฒิ ม.6 / ต่าง

สาขาวิชา

1 – 2 พฤษภาคม 2562

- วันปฐมนิเทศ / เสริมสร้างพฤติกรรมนักศึกษาใหม่

(นักเรียน นักศึกษานอนพักค้างคืน 2 วัน 1 คืน)

21 พฤษภาคม 2562

- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. และ ปวส.

 

หมายเหตุ        1. หยุดทำการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

                   2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                     จำนวน 3 รูป

2. สำเนา ร.บ. / ปพ.                       จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา)        จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน (นักศึกษา)      จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา)              จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้าน (มารดา)           จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองความประพฤติ                 จำนวน 1 ฉบับ