^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

888037
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
234
297
941
884004
7165
11693
888037

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2021-01-19 13:15:04

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาโควตา ระดับ ปวช. ปวส.

ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วัน / เดือน / ปี

รายละเอียด

18 มกราคม 2563

(รอบที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

(ห้องสอบสัมภาษณ์ 0142 ระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และการก่อสร้าง)

(ห้องสอบสัมภาษณ์ 0143 ระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

29 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

1 กุมภาพันธ์ 2563

 

เวลา 08.00-09.00 น.

เวลา 09.00-10.00 น.

เวลา 10.00-11.00 น.

เวลา 11.00-12.00 น.

รายงานตัว/มอบตัว/ลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง)

- นักศึกษา/ผู้ปกครอง ลงชื่อรายงานตัว

- นักศึกษา/ผู้ปกครอง พบผู้บริหาร

- นักศึกษา/ผู้ปกครอง พบอาจารย์รับมอบตัว รายงานตัวตามสาขาวิชา

- นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าอื่นๆ

(ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส การชำระเงินสามารถทำเรื่องผ่อนผันได้โดย ต้องชำระ 50%)

20-21 เมษายน 2563

วันปฐมนิเทศ/เสริมสร้างพฤติกรรมนักศึกษาใหม่ (นักศึกษานอนพักค้างคืน 2 วัน 1 คืน)

22 เมษายน 2563

นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ปวส. ยื่นสำเนา รบ. จากสถานศึกษาเดิมที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (ส่งที่งานทะเบียน)

22 เมษายน-18 พฤษภาคม 2563

เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. วุฒิ ม.6/ต่างสาขา

25 พฤษภาคม 2563

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ปวส.

 

หมายเหตุ        1. หยุดทำการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

                   2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้     073-511192 (ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)